KONTAKTA ADEB BYGGKONSULTERNA

Vi erbjuder spetskompetens som ser till att ditt bygge blir utfört på effektivt och ekonomiskt sätt

KONTAKT

ADEB Byggkonsulterna AB
patrik@adebbyggkonsulter.se
Studentgatan 1
211 38 MALMÖ

Org.nummer 559245-3905

Kvalificerade byggkonsulttjänster

När man som byggherre arbetar med ett stort byggprojekt behöver man enligt lag en eller flera personer som ser till att arbetet fortlöper enligt plan och att lagar och regelverk följs.

– Det behöver inte endast handla om att något skall byggas utan det kan även vara så att en byggnad ska rivas, eller att andra omfattande markarbeten ska utföras.

– I många av dessa mer avancerade bygg- och markarbeten är det enligt lag nödvändigt att anlita en så kallad kontrollansvarig. Denna person får ansvaret att övervaka och besöka projektet på plats, samt att se till att allt regelverk följs. Kontrollansvarig agerar som en trygghet och ett stöd för byggherren som bär det övergripande huvudansvaret för projektet.

– Det är viktigt att släppa in och välja sin kontrollansvarige tidigt i processen. Detta bör ske redan i planerings- och idéstadiet då viktiga beslut och vägval tas inom projektet. Ju tidigare kontrollansvarig anlitas, desto mer underlättar detta för hela den kommande byggprocessen.

VÅR MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att alltid ge kunden konsulttjänster som verkligen ger ett mervärde. Vi vill att du ska känna dig trygg i att du får hjälp av rätt hantverkare och entreprenörer, att de priser du betalar för material och jobb är de rätta priser också. Vi finns vid din sida genom hela processen med tydlig kommunikation och en vilja att förbättra och realisera. Med vår samlade erfarenhet och ovanstående tjänster kan vi hjälpa till att leda projektet från början till slut.

I de flesta fall när man gör en byggåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig.
En nyckelspelare i alla byggprojekt är företaget som leder projekt.Litet som stort kan valet av byggprojektledare i slutändan utgöra avgörande skillnaden.