Allt du behöver när det gäller hus- och fastighetsbesiktningar!

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, vind och krypgrund ingår utan extra kostnad. 

Slutbesiktning

Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmässigt gjort.

Badrumsbesiktning

Slutbesiktning av badrum efter utförd renovering. Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmässigt gjort, samt att utfört arbete motsvarar gällande toleranser enligt branschregler.

Bostadsrätt / Lägenhetsbesiktning

En bostadsrättsbesiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset. Besiktningen innebär en okulär besiktning av väggar, golv och installationer i alla våtrum samt kök. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen ingår utan extra kostnad.

Fukt- och riskkonstruktionskontroll

Utökad besiktning av husets riskkonstruktioner. Kontroller av riskkonstruktioner med provhålstagning, fuktmätningar m.m.

 

Dolda fel försäkring

Ska du sälja ditt hus? Du vet väl att du som säljare är ansvarig för många av de fel som finns i huset vid försäljningstillfället? Ansvaret för de så kallade dolda felen gäller i tio år efter försäljningen. Är huset besiktigat av oss kan du teckna säljansvarsförsäkring som täcker många av de krav som kan riktas mot dig.

Skadeutredning

Skadeutredning kan behövas t.ex. för att utreda mögelskador, rötskador, fuktskador och lukter i ett hus. Syftet med skadeutredningen är att hitta orsaken samt omfattningen av skador. Oftast krävs det ett antal olika fuktkontroller samt konstruktionsingrepp för att säkerställa och bedöma skadan.

Två-årsbesiktning

Under en 2-årsbesiktning tittar besiktningsmannen på vad som har hänt ifrån godkänd slutbesiktning fram till 2-årsdagens utgång om det uppstått några nya fel i huset.

Statusbesiktning

En besiktning / kontroll av status för ett specifikt utrymme, en specifik konstruktion, efter eller inför en renovering. Är ni fastighetsägare eller bostadsrättsförening som önskar kännedom om fastighetens tekniska status, är detta en tjänst för er.
Enligt offert El- och VA-besiktning Den okulära kontrollen grundar sig på allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och / eller andra uppenbara indikationer på fel i el samt vvs installationer. Kontroll av el, vvs installationer ingår ej i överlåtelsebesiktningen men ingår i köparens undersökningsplikt. Okulärkontrollen kan i vissa fall leda till att man får kontakta behörig fackman för bättre bedömning av dess brister i installationerna m.m.

Energideklaration

Det är numera lag på att fastighetsägare ska låta en certifierad energiexpert utföra energideklaration, antingen vid en försäljning eller med ett intervall om 10 år beroende på fastighetstyp.

Radonmätning

Korttidsmätning – 7 dygn Långtidsmätning – 2 till 3 månader under perioden 1 oktober – 30 april (kan ligga till grund för radonbidrag) Mätningarna utförs med spårfilmsdetektorer och analyseras på labb efter mätning.

BESIKTNINGAR

Allt inom fastighetsbesiktning

BESIKTNINGAR

ADEB Byggkonsulterna är ett företag som innefattas av bred erfarenhet, stor kunskap och hög arbetsmoral. Vi utför allt inom fastighetsbesiktning och vårt fokus ligger hos er som kund. Vi jobbar för att ni ska känna er trygga och bekväma under en besiktning – våra ledord är pedagogik och tydlighet. För att uppfylla dina krav är våra besiktningsmän utbildade byggnadsingenjörer och har en gedigen bakgrund inom byggbranschen.
ADEB Byggkonsulterna utför även entreprenadbesiktningar på kommersiella fastigheter som industribyggnationer, hotell, livsmedelsbutiker, restauranger, museer, förskolor, etc. Vi arbetar opartiskt på ett personligt plan för att alla parter vid våra uppdrag skall känna sig prioriterade och nöjda. Vi har uppdrag mot såväl storbyggare samt även mot flera försäkringsbolag.

ADEB BYGGKONSULTERNA AB
ADEB BYGGKONSULTERNA AB

VARFÖR ANLITA OSS

Om du anlitar  ADEB Byggkonsulterna, som  teknisk specialist  och som medlem i SBR så säkerställer du kvalitets- och kompetensnivån för korrekt och fackmässigt utfört uppdrag, för likformighet i tolknings- och toleransfrågor, fortbildning och erfarenhetsåterföring samt som kontaktorgan tekniska specialister emellan och mot branschen.

Anlita ADEB BYGGKONSULTERRNA för rätt kompetens!
Vår kunskap är din trygghet! Kunskap, snabb service, kostnadseffektivitet samt flexibilitet.