BYGGLEDNING

ADEB Byggkonsulterna är en oberoende byggledare som har den kompetens som krävs för att vara med under hela ditt byggprojekt. För dig ska det räcka med en kontakt för att göra idén till verklighet:

Varför behövs byggprojektledning?

Ett byggprojekt är en omfattande, tillfällig organisation, där skall någon ta på sig rollen att leda byggprojektet för att få saker att fungera. Professionell extern byggledning underlättar för alla parter, såsom för beställare som entreprenörer samt boende eller hyresgäster. Det är vanligt att projektledning ingår i en entreprenörs tjänster, dock det finns många anledningar till att det är bättre för  beställaren att ha en byggprojektledare som är dess ombud snarare än motpart.
Vi är byggkonsulter och projektledare som kan alla typer av fastigheter. Med effektiva metoder för byggprojektledning och engagerade och kunniga byggprojektledare hjälper vi genomförning av kundens idé till färdigt objekt.
Inte minst ser till att stambytet förflyter så smidigt som möjligt, eller så att det där dörrbytet som bara måste göras faktiskt blir gjort. På ätt rätt och smidigt sätt.

Att tänka på för dig som yrkesman:

Satsa på kvalificerad teknisk specialist för att få professionell byggledning. Den tekniska specialisten har spetskunskap inom sitt område. Anlita  oss som teknisk specialist för rätt kompetens! Vår kunskap är din trygghet!