Vi har verktygen och erfarenheten som krävs för att göra verklighet av din vision.

Vad är Totalentreprenad?

Totalentreprenad är entreprenadform där en enda entreprenör (totalentreprenör) är ansvarig för både projektering och produktion och som i sin tur tar in olika underentreprenörer. Vid totalentreprenad har beställaren alltså bara en avtalspart.

Detta är en entreprenad där entreprenören ansvarar för såväl projekteringen som utförande av arbetet.

Entreprenören har ett funktionsansvar för entreprenaden, det vill säga entreprenören ansvarar för att projektet/byggnaden uppfyller den avtalade funktionen.

Kontrollansvarig

När man som byggherre arbetar med ett byggprojekt behöver man enligt lag en eller flera personer som ser till att arbetet fortlöper enligt plan och att lagar och regelverk följs. Det behöver inte endast handla om att något skall byggas utan det kan även vara så att en byggnad ska rivas, eller att andra omfattande markarbeten ska utföras. I många av dessa mer avancerade bygg- och markarbeten är det enligt lag nödvändigt att anlita en så kallad kontrollansvarig.

Denna person får ansvaret att övervaka och besöka projektet på plats, samt att se till att allt regelverk följs. Kontrollansvarig agerar som en trygghet och ett stöd för byggherren som bär det övergripande huvudansvaret för projektet. Det är viktigt att släppa in och välja sin kontrollansvarige tidigt i processen. Detta bör ske redan i planerings- och idéstadiet då viktiga beslut och vägval tas inom projektet. Ju tidigare kontrollansvarig anlitas, desto mer underlättar detta för hela den kommande byggprocessen.

Vi hjälper dig hela vägen 

BE Byggkonsulterna erbjuder totalentreprenad inom bygg, Vilken typ av byggentreprenad du än väljer kan vi hjälpa dig med hela projektet från idé till: 
– Projektering
– Arkitekt
– Konstruktör
– Bygglovsansökan
– Inköp
– Samordning
– Utförande och arbetsledning på byggplatsen
– Från oss får du tryggheten med garanti.