FRÅGOR OCH SVAR

VAD BETYDER ORDET LASER?

Ordet LASER är en akronym från meningen Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, vilket i översättning blir ”ljusförstärkning genom stimulerad utsändning av strålning”. En laser är alltså en typ av ljusförstärkare. Du kan jämföra detta med när du håller ett förstoringsglas mot solljuset. På andra sidan förstärks ljuset många gånger. Solljus eller lampljus ger dock inte upphov till samma typ av reaktioner som laser.

ÄR INTE STRÅLNINGEN FARLIG?

Det finns olika typer av laser. Inom medicin finns båda typerna
stark respektive mjuk laser.

Det är den mjuka lasern vi använder oss av där strålningen inte är farlig.
Den förebygger och hjälper dina celler. Vår produkt är godkänd att säljas inom hela EU

Vår laser används med goda resultat av sjukhus, veterinärer och vårdpersonal.

Laserbehandling är en behandlingsmetod som använts sedan 1960-talet.
Det finns runt 4 000 publicerade studier på celler från såväl djur som människor

ÄR LASERN CANCERFRAMKALLANDE?

Eller kan jag som har cancer, förvärra min sjukdom?
Nej! Laser är inte cancerframkallande. Behandling med ViaLaser och andra lågeffektlaser kan varken förorsaka eller förvärra cancer. 

Vad sker om man råkar behandla någon som redan har cancer utan att veta om det? Kan en tumörs tillväxt stimuleras av laserljuset? 

Även här är svaret nej.

HUR STOR ÄR CHANSEN ATT BLI BRA?

Alla reagerar olika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom fem behandlingstillfällen. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver flera behandlingar. Ca 1 av 10 reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod för den personen.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Du riktar laser lätt tryckt mot det ställe som ska behandlas och sätter igång. Vid behandling av öppna sår, herpesutslag etc. håller du lasern lite på avstånd. Beroende på hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta du behandlar så tar en behandling allt från någon minut till en halvtimme. Om du redan fått en diagnos av en läkare, kan du börja behandla direkt. Om du inte fått någon diagnos, bör denna först fastställas av en läkare så att du vet vad du behandlar dig själv för. Till varje ViaLaser medföljer en bruksanvisning och en snabbguide med en lathund över vilken typ av sjukdom du behandlar, hur ofta och hur länge. Har du frågor eller är osäker – kan du alltid kontakta oss på ViaLaser innan du påbörjar din behandling så hjälper vi dig med råd via telefon eller e-post.

GÖR DET ONT?

Nej inte alls, snarare brukar det vara behagligt. Laserbehandling är avslappnande och en del kan till och med somna. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6 – 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Speciellt vid problem av kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall vara längre.

FINNS DET NÅGRA RISKER?

Nej! Lågeffektlaser är helt ofarlig om du följer instruktionerna som medföljer. Skyddsglasögon behövs inte och behandling med lågeffektlaser kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Laserljuset kan inte heller skada foster eller vitala organ i kroppen. Det gör heller inget om man har metall, pacemaker eller konstgjort material inopererat. Men det är viktigt att man vid skada eller sjukdomstillstånd går till läkare och får en diagnos så att du vet vad som skall behandlas, om du inte redan fått din diagnos sedan tidigare.

KAN MAN ÄTA MEDICINER?

Ja! Hittills har inga mediciner visat sig vara negativa att kombinera med laserbehandling. Laser kan t.o.m. göra viss medicin mer effektiv!

TRÖTT EFTER EN BEHANDLINGEN?

Trötthet är ett annat symptom som kan förekomma ibland och hos vissa individer. Tröttheten eller rentav kraftig trötthet efterbehandlingen beror på att en smärta släpper eller att vissa ämnen – t.ex. endorfiner, frigörs.

FÖREKOMMER FEJKAD LASER?

Det förekommer tyvärr företag som marknadsför lysdioder som ”laser”. Detta är ofta billiga kinesiska kopior till ett lägre pris, ofta i prisläget 5 000 – 10 000 kronor. Men röda lysdioder är inte laser. I jämförelser som gjorts mellan ljus från laser och lysdioder med lika parametrar i övrigt, har lasern alltid gett bättre effekt. Många som tidigare har provat laserbehandling och sedan gått över till att prova en behandling med lysdioder, har blivit besvikna och känt sig lurade. När du köper en produkt från ViaLaser får du även en garanti på ett helt år.

HUR LÄNGE HÅLLER VIALASER?

ViaLaser har en livslängd som varar nästan livet ut!

För standardmodellen SL 150 finns en livslängd på 10 000 timmar.

Om du använder din laser 60 minuter per dag i genomsnitt (vilket är väldigt mycket), håller din laser i 25 år.*

FINNS DET NÅGRA RISKER MED VIALASER?

Nej! I så fall skulle det varit olagligt att sälja laser direkt till konsument. 

Tidigare krävde man att endast läkare, tandläkare eller sjukgymnaster skulle tillåtas utföra behandlingar med instrument i laserklass 3B (så kallade starkare terapilaser). Men eftersom inga fall av ögonskador från terapilaser har rapporterats, togs denna bestämmelse bort år 1993.

Det är därför i dag fritt att använda instrument i laserklass 3B.

Du ska dock aldrig lysa direkt in i dina ögon med  VL 150 eller VL 500.

Den ”strålning” som finns i ViaLaser är antingen synligt ljus och/eller värmestrålning (infraröd strålning) och ingenting annat.

Att ljuset har en hög renhet innebär ingen risk i sig

MÅSTE MAN HA SKYDDSGLASÖGON?

Nej, man behöver inte ha skyddsglasögon om använder ViaLaser!

Och räcker det med att blunda om man får laserbehandling i ansiktet?

Ja, det räcker gott att blunda. Man kan till och med behandla en vagel på ögonlocket utan risk. Anledningen är att ögonlocket sprider ljuset så att ingen fokusering sker. Ljuset sprids ut över hela näthinnan, utöver det har ViaLaser tillverkats på så sätt att den sprider ut lasern, och täcker en större yta av kroppen. Om du under ett ögonblick råkar stirra in i lasern innebär det i regel inte något allvarligt problem. Den är den stora fördelen med ViaLaser jämfört med alla andra laserprodukter som strålar parallellt i en punkt. Därför rekommenderar de användning av skyddsglasögon – men inte med ViaLaser. Vårt laser är ofarlig!

Observera att vanliga solglasögon och glasögon inte ger något skydd utan istället kan innebära en ökad risk för ögonskador.